Návrat na hlavní stranu

3.3. Židovská hudba

První pramen budoucího křesťanského bohoslužebného zpěvu. Bohaté informace hlavně ve Starém zákoně (o oslavných bojových hudebních projevech), těsné sepětí s bohoslužbou (převažuje bohoslužebná funkce). V době patriarchů a soudců převažuje hymnický charakter. Největší rozkvět v době králů (zvláště Davida a Šalamouna).
Nejvýznamnější forma = žalm (zhudebnění žalmů z Bible).
Způsoby přednesu:
Recitace na jediném tónu s melodickým pohybem na konci. Avšak například v knihách Mojžíšových exponovaný koloraturní zpěv. Velký vliv na gregoriánský chorál.

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.anthology.winris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.