Návrat na hlavní stranu

1.2. Mimoevropské hudební kultury

Jejich studium velký význam pro pochopení možné prehistorie a vývojových souvislostech evropské hudby.
Vyspělé kultury (mají dávnou tradici a dokonalý tónový systém):
Primitivní kultury: hudba kmenů v Avrice, Jižní Americe, Austrálii, Tichomoří a na dalších místech
Evropská hudba - tedy nejen v Evropě, ale i ve státech s moderní civilizací na celém světě, kde žije s tamější hudbou domácí. Dnes provozována a přijímána v podobě zvláště posledních 500 let svého vývoje, ale velmi aktuální a inspirující jsou i prvky dřívější (církevní i světská hudba středověku).

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.anthology.winris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.