Návrat na hlavní stranu

Pozemkový fond [ Pozemkový fond ]

Návštěvní doba:
Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod

Náplň činnosti:
Úsek restitucí a privatizace:
- uzavírání smluv o převodu vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR na oprávněné osoby
- poskytování náhrad v případě, že povinnou osobou je obec nebo okresní úřad
- uzavírání smluv s oprávněnými osobami o bezúplatném převodu dle zákona č. 229/1991 Sb.
- plnění závazků státních podniků k oprávněným osobám
- realizace směnných smluv
- zastupovat zájmy státu jako vlastníka nemovitostí ve správě PF ČR v řízení podle zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
- realizace privatizačních projektů
- uzavírání kupních smluv na prodej pozemků podle § 17 odst. 3 písm. e) zákona č. 229/1991 Sb.

Úsek správy nemovitostí:
- uzavírání nájemních smluv na nemovitosti ve správě PF ČR
- příprava nabídky nepronajatých pozemků
- zastupování státu jako vlastníka u nemovitostí ve správě PF ČR v řízení zákonů
č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§9)
č. 50/1976 Sb., (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
č. 512/1992 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Úsek prodeje a ostatních převodů:
- kompletní příprava pozemků určených k nabídce
- nabídka pozemků určených k převodu podle zákona č. 95/1999 Sb. § 7 a § 8
- uzavírání kupních smluv dle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- bezúplatné, úplatné převody pozemků na obce dle zák. č. 95/1999 Sb.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Pozemkový fond
Partyzánská 7
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 711 971
fax: (+420) 554 712 160

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pfcr.cz

Typ záznamu: Pozemkový fond
AKTUALIZACE: uživatel č. 747 org. 56, 02.06.2004 v 12:15 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.anthology.winris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.